A háztartási szennyvízkezelő telepítése:

A tartály anyaga üvegszállal erősített poliészter gyanta, összetett, hőre keményedő anyag, amelyben az üvegszálak a kitűnő mechanikai szilárdságot és a poliészter gyanta a kitűnő vegyi anyagokkal szembeni ellenállást biztosítja.
Az üvegszálas műanyag tömör és nagyobb ellenállást biztosít a vegyi, biológiai és természeti hatóanyagok ellen, mint a beton; nem pattogzik le, megakadályozza a szennyvíz szivárgását, és a hőmérséklet változásával nem változtatja az alakját.  

Tervrajzoknak megfelelően kell telepíteni! A gödör kiásása előtt ellenőrizze azt, nincsenek akadályai a telepítésnek.  Közmű térképen ellenőrizni kell nincsenek-e elektromos kábelek és gáz/vízvezetékek a leendő helyen.
Lényeges, hogy ellenőrizze a lefolyó csövek szintjét a tartály bemeneti szintjéhez képest, hogy a levezető csatorna megfelelő lejtéssel  (1 cm/ fm ) rendelkezzen
A tartálynak a földfelszín (nulla szint) alatt kell maradnia, üvegszálból készült hosszabbításokat külön lehet a szerviznyílásokhoz rendelni. Lehetővé kell tenni azt, hogy a karbantartási munkák céljából (iszapeltávolítás) a tartály hozzáférhető legyen.    
A tartály károsodásának elkerülése érdekében minden esetben biztosítani kell, hogy a beton- vagy sóderréteg ágy sima, vízszintes  és tömör legyen.

- A tartály méretének megfelelő gödröt kell kiásni!

- A gödör alja legyen sima, vízszintes és egyenletes: 15 cm-es apró sóderágy, vagy 5 cm-es betonréteg ajánlott.     
ha gödör alja egyenetlen, ez  mechanikai feszültségeket okozhat, ez a tartály elrepedését okozhatja.. 

- A szennyvízkezelő tartály üvegszálból készült,  könnyen mozdítható.

- Megfelelő teherbírású emelőszerkezetet használjon: a tartályt a speciális, tartályon található megfogási pontoknál szabad emelni.

Az oldalfalak feltöltése előtt a tartályt legalább térfogatának feléig fel kell tölteni tiszta vízzel. Ezután következzen a visszatöltés, homok vagy kövektől és más egyenetlen tárgyaktól mentes finom földdel.

- Csatlakoztassa a szennyvíz leeresztő csövet a bemenethez: ezt a csövet ajánlott egy szifonnal kell ellátni, hogy a kellemetlen szagok ne jussanak vissza az épületbe!

- A tisztított vizet egy ellenőrző aknába kell vezetni, amelynek kimenete legalább 10 centiméterrel legyen a bemenet alatt.

- A tisztított víz bármilyen felszíni vízbe engedhető.

Ha a tartályfedelet kizárólag gyalogos  közlekedésre használjuk,( opciós tartozék!) az oldalfalakat egyszerűen a kiásott föld visszatöltésével lehet megerősíteni.
 
Ha a tartályfedelet  személygépkocsik terhelésére szánják, ( opciós tartozék!) tegye a tartályt egy legalább 20 cm oldalfal magasságú betonalapra!

Ha a tartályfedelet nagy terhelések tartására szánják, ( opciós tartozék!) szükséges a tartály magasságával egyenlő magasságú teherhordó betonszerkezetű oldalfalak építése. A fedél legyen (teherbíró) vasbeton és annak egyenletesen az oldalfalakon kell támaszkodnia.

A bemeneti cső felszerelése

Csatlakoztassa a WC-ből jövő szennyvíz csöveket és fürdő/mosó egységekből jövő szennyvízcsöveket a tartály bemenetéhez (1. sz. kamra)!
A  konyhai lefolyókat érdemes zsírleválasztó aknákkal ellátni.
Az esővíz csöveket ne a leválasztó egységbe, hanem a kimeneti (ellenőrző) tartályba kell bekötni. 

A tartályhoz való csatlakozás előtt hajtsa végre a következő ellenőrzéseket:
1) egy szifont kell felszerelni a csőbe a  kellemetlen szagok visszatartása érdekében,
2) biztosítsa azt, hogy a cső lejtése ne legyen nagyobb mint 2%.

Ha a leeresztő cső 2%-nál nagyobb lejtéssel rendelkezik, akkor a szennyvíz áramlási sebességének lassítása érdekében egy aknával kell megszakítani.

Az air-lift szivattyú felszerelése

A utóülepítőben egy szivattyú található, amelyet levegő táplál. Csatlakoztassa a továbbító csövet a légelosztóhoz, amelyet az első, oxigénnel telítő kamrába kell felszerelni. Felszerelés után a mértéket úgy állítsa, hogy a szennyvíz a következőképpen áramoljon a kezelőkamrák felé:

a) lazítsa ki az adagoló eszköz rögzítő csatlakozóját és csúsztassa el a narancsszínű csövet előre vagy hátra (mialatt egy vonalban marad), amíg a kívánt áramlási mértéket eredményező pozíciót meg nem kapja!
b) a cirkulációnak a befolyó napi térfogatáram 150-200%-a közötti értéknek kell lennie.  

 A levegőztető rendszer felszerelése

A kompresszorokat a tartályban lévő folyadékszint fölé kell felszerelni.
Azokat jól szellőzött, fedett helyen kell felszerelni úgy, hogy ne érintkezzenek semmilyen más szerkezettel. A tartály ne legyen távolabb 15 méternél. Minden túl hosszú levegőtömlőt vágjon le!
A fő tömlő egyik végét csatlakoztassa a kompresszorhoz és vezesse a tartályba a tartály külsején található csatlakozón keresztül (Levegőtömlő bemenet).  
Annak biztosítása érdekében, hogy a tömlő ne csípődjön be vagy ne szakadjon el, merev PVC (vagy más hasonló anyagú) védőcsőbe kell tenni.
Biztosítsa, hogy a fő levegőtömlőben ne legyen törés, mivel ez elzárhatja a levegőáramlást!
Csatlakoztassa a fő levegőtömlő másik végét a „levegő elosztókhoz”: az utóbbit az előre elkészített nyílásokba kell dugni!
Rögzítse a tömlőt a kompresszorokhoz és az elosztókhoz a szállított tömlőbilincsek használatával: utána csatlakoztassa a kisebb átmérőjű tömlőt a levegőelosztókhoz és az iszap recirkuláció (AIR_LIFT) egységekhez!

LEVEGŐELOSZTÓK
FELSZERELÉS: csatlakoztassa a fő levegőtömlőt (Retiflex 20 mm) az elosztókhoz és az elosztóból jövő vékonyabb tömlőt a diffuzor/iszap recirkuláció egységekhez.

BEÁLLÍTÁS: a levegőbeállító szelepek beállítása a következő legyen:
1 a lapformájú elosztó (diffúzor) táplálás teljesen nyitva,
2 a lapformájú elosztó táplálás teljesen nyitva,
3 az iszap recirkuláció táplálás félig nyitva úgy, hogy víz-áramlás egyenletes legyen,
4 a kúpos elosztó negyedéig nyitva.

LAPFORMÁJÚ ELOSZTÓK
FELSZERELÉS: Csatlakoztassa a „levegő elosztóból” jövő tömlőt a lapformájú elosztókhoz!

KÚPOS ELOSZTÓ
FELSZERELÉS: Csatlakoztassa a „levegő elosztóból” jövő tömlőt a kúpos elosztóhoz!

ISZAP RECIRKULÁCIÓ
FELSZERELÉS: Csatlakoztassa a „levegő elosztóból” jövő tömlőt az iszap recirkuláció (AIR-LIFT) egységhez!


A kimeneti cső felszerelése

Csatlakoztassa a rendszer kimenetét egy ellenőrző aknához. (A csatlakozó csőnek 2%-os lejtéssel kell rendelkeznie!)
A levegő kompresszor felszerelése

A kompresszort a tartályban lévő folyadékszint fölé kell felszerelni egy külön aknában.
Jól szellőzött, fedett helyen kell felszerelni úgy, hogy ne érintkezzen semmilyen más szerkezettel.
A szennyvízkezelő tartálytól ne legyen távolabb 15 méternél!
A kompresszor felszerelési helyét gondosan válassza ki, mivel a környezeti feltételek nagymértékben befolyásolják a kompresszor teljesítményét!

Optimális feltételek:
Kompresszornak  a tartályban lévő folyadékszint felett kell elhelyezkedni. Ellenkező esetben, a táplálás kiesik,  a szennyvíz visszafolyhat a kompresszorokba és károsíthatja azokat.  
Optimális elhelyezés: szilárd, sima felületen.

Működési hőmérséklet: -20oC - +40oC.
Páratartalom: 15 – 90%.  
Csatlakoztassa a kompresszorok tápvezetékét egy következő jellemzőkkel rendelkező energiaforráshoz: 220V/50 Hz.

- A megfelelő hőleadás érdekében biztosítsa a megfelelő szellőzést, vagy ne fedje le a kompresszorokat!
- Ne tegyen semmit a kompresszor tápvezetékére!
- Ne tegye ki korróziót okozó gázoknak!
- Ne tegye ki erős gyakori rezgésnek!


Karbantartás:

A  Szennyvízkezelő Berendezésen, amely állandó iszaprecirkulációs eleveniszapos elven működik, a következő ütemezett karbantartásokat kell végrehajtani:

 1. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezések megfelelően működnek (jelen esetben csak a kompresszor)!
  A kompresszor (vagy légsűrítő) célja az oxidációs kamrák oxigénnel való telítése.

  A kompresszor (vagy légsűrítő) célja az oxidációs kamrák oxigénnel való telítése és az iszaprecirkuláció rendszer működtetése.
  A levegő elosztókat (diffuzorokat) ellenőrizni kell, és folyóvízzel kell tisztítani, ha szükséges.
  Az iszaprecirkulációnak és/vagy a felszívó szétosztónak mindig át kell vinnie a levegőztetett keveréket az ülepítő kamrából az oxidáló kamrába: azt ellenőrizni kell, és folyóvízzel kell tisztítani, ha szükséges.

 2. Ellenőrizze a kezelő kamráknál az átfolyási mértéket: ha ez nem felel meg „Átfolyási mérték beállítási utasítások” c. fejezetben megadottaknak, tisztítsa meg az elosztót a következőképpen: állítsa le az átemelő szivattyút, csavarja le a felső kupakot, mossa ki a belsejét és utána tegye vissza.
  A tisztítás befejezése után célszerű az átfolyási mérték ismételt beállítása az „Átfolyási mérték beállítási utasítások” c. fejezetben megadottak szerint. Kéthavonta legalább egyszer hajtsa végre a fenti eljárásokat.
  A karbantartási munka gyakoriságát a rendszer típusa és használati gyakorisága határozza meg.       


A fiatalosság megőrzésében nagy segítség lehet az Ozmózissal tisztított, lúgosított ivóvíz, az Angyalvíz!

 

Vásároljon most Ozmózis víztisztítót és Lúgos víz készítő ionizáló Angyalvíz készüléket!
Ha hamarabb teszi,  pénzt és egészséget is megtakaríthat!

Már most szerezze be tőlünk Ozmózis víztisztítóját készülékét!
Így több pénzt és egészséget megtakaríthat!

Klór szűrés a zuhanyvízből       

     Vízttisztító javítás    Karbantartás, szerelés 

Háztartási vízkezelés  Üzemanyag megtakarító  Gázmegtakarítás    Összehasonlítások   

Vásárlói tapasztalatok  Miért kellene mindenkinek?      Tévhitek a vízről és az ásványvizekről Vízhelyzet 

Szennyvízkezelés          Rólunk

Házhozszállítás    Kapcsolat  Nyitó lap

 

 

Jogi nyilatkozatunk:

Mi nem a gyógyszerek eladására szakosodtunk. Ezért azt a területet véletlenül érintő szakmaiságunk és véleményünk is, - főleg onnan nézve -, talán kétségbe vonható.

Oldalainkon az írások, az említett utalások, termékek és eljárások ismertetése nem valamely betegség megelőzését, diagnosztizálását, kezelését, gyógyítását tartalmazzák! Ez az orvosok feladata. Ennek megfelelően a termékek jelölése, megjelenítése és bemutatása szándékunk szerint nem állíthatja, vagy sugallhatja, hogy az betegségek megelőzésére, kezelésére alkalmas, vagy ilyen tulajdonsága van.

Termék ismertetőinkben, írásainkban, aki az orvosi vizsgálat, kezelés vagy műtéti beavatkozás szükségtelenségét vagy mellőzhetőségét értelmezi, arra utalást vél kiolvasni, vagy írásaink nála annak képzetét vagy szerinte a látszatát keltik, vagy bármely egészséggel összefüggő oldalunkkal, termékünkkel, tájékoztatónkkal kapcsolatban egészségügyi felvetése,
kétsége, kérdése támad, kérjük azonnal konzultáljon arról a témáról kezelőorvosával, szakorvosával, gyógyszerészével.

Azonban korunkból adódó bőséges egészséggel kapcsolatos egyéni megfigyeléseinket az Internet szabadságával élve, mégis szívesen tesszük közzé gondolat ébresztésre, a fenti feltételek figyelembe ajánlása mellett.

A weboldalainkon olvasható egészséggel összefüggő információk a saját és a törzsvásárlóink, barátaink egyéni megfigyelései, valamint a neten is felkutatható, olyan embereké, akik szintén sok időt szántak az emberek vízzel kapcsolatos egészséget érintő információk megismerésére. Ezek nem helyettesítik az orvosok és gyógyszerészek szakszerű véleményét.

Azért alkalmazzuk szándékosan, sűrűn, a bizonytalannak tűnő megfogalmazásainkat is, például a lehet, talán, lehetséges, úgy tűnik, tűnhet, úgy látszik, esetleg/es, -hat, elképzelhető, előfordulható, mi azt gondoljuk, stb., hogy kedves olvasóink hatóságilag is használt hiteles forrásokban is feltétlenül jól nézzenek utána az érdeklődésüket felkeltő témáknak, ténynek tűnő gondolatoknak is.

Az írásainkban és oldalainkon alapvetően leginkább kérdezni szándékozunk az érdeklődés felébresztése miatt, és esetleges kijelentéseink is csak a sok éves egyéni tapasztalatainkat mutatják abban a témában!

Az oldalaink egészséggel összefüggő információit a kedves érdeklődőink csak szakorvos és gyógyszerész véleményét is figyelembe véve, saját felelősséget vállalva vegyék át.

 

 

1992 - 2022 GYURIÁN Bt. Minden jog fenntartva!